Da li želite da radite na vodećem tržištu u sektoru azbesta i opasnih materija? Da li želite da radite u kompaniji koja na prvo mesto stavlja kvalitet i bezbednost? Ne plašite se rada na terenima na Balkanu, Evropi i potencijalno širom sveta? Pogledajte ovu ponudu za posao…

Poslovna ponuda

Tehničar za uklanjanje azbesta

O čemu se radi:

Kao tehničar za uklanjanje azbesta obavljate poslove uklanjanja azbesta pojedinačno i/ili u timu. Kratkoročno, oblast rada je u međunarodnom pomorskom i industrijskom sektoru. Dugoročno će  projekti uklanjanja azbesta biti fokusirani na Balkan.

Posao uklanjanje azbesta:

Detaljnije o čemu se radi:

– Proučiti izveštaje o azbestu i HazMat ispitivanju;

– Odrediti najbolju tehniku uklanjanja i opremu za ličnu zaštitu uključujući zaštitu za disanje;

– Napraviti i kreirati plan rada za uklanjanje prema procedurama kvaliteta;

– Pripremiti hardver i alate;

– Putovanje na brod ili projektno mesto;

– Priprema i sprovođenje uklanjanja i čišćenja;

– Vrši kontrolu kvaliteta ili pomaže spoljnu laboratoriju azbesta;

– Organizuje prevoz azbestnog otpada do objekta za azbestni otpad;

– Finalizira sve dokumente.

Odakle ćete raditi?

– Period obuke: Roterdam ili Kragujevac ili Beograd;

– plovila širom Evrope i potencijalno širom sveta;

– Industrijske lokacije širom Evrope.

Kakvu ličnost tražimo?

Imate tehničku pozadinu i volite da radite tačno, efikasno i uredno. Engleski Vam je dobar pismeno i usmeno. Poželjno da ste nepušač i treba da budete fleksibilni da biste putovali u poslednji trenutak.

Kontakt?

Molimo pošaljite CV i motivacijono pismo Ognjenu Opaliću (ognjen.opalic@kivaoesterbaai.nl ili +381 63 1091 900) ili Ernst-Jan Boer (Ernst-Jan.Boer@kivaoesterbaai.nl ili +31 10 208 84 28).